Elbistan Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu, Elbistan Kaymakamımız Tuncay Akkoyun Başkanlığında Toplandı.
 
 
   “Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadeleye Yönelik Eylem Planının” görüşüldüğü toplantıya Elbistan Kaymakamımız Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak, daire amirleri, ilçemizde faaliyet gösteren dernek ve vakıfların temsilcileri, mahalle muhtarları, aile hekimleri ve okul müdürleri katıldı.
        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, madde bağımlılığı, madde kullanımı, madde bağımlılığını ortaya çıkaran etkenler, madde bağımlılığına bağlı olarak meydana gelen suçlar ve önlenmesi, madde bağımlılığında tedavi süreci gibi birçok konu gündeme geldi.
 
 
       Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Elbistan Kaymakamımız Tuncay Akkoyun, Uyuşturucu kullanımının toplumun geleceğini ilgilendiren sosyal bir problem olduğunu ifade ederek, madde bağımlılığı ile mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı.
Elbistan Kaymakamımız konuşmasında; “Uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddeler, sizlerin de bildiği gibi sadece kullananlar üzerinde etki bırakmıyor. Aile bireylerini, sosyal çevrelerini ve tüm toplumu ilgilendiren bir sorun halini alıyor. Bu olumsuz durum zamanla ekonomik, sosyal ve toplumsal sorunlara sebep oluyor. Bu ayrıca bir halk sağlığı problemidir. Bu bağlamda madde bağımlılığı bireysel sorun olmaktan çok toplumsal bir problemdir. Toplumun sadece bu gününü değil, aynı zamanda geleceğini de etkiliyor.
        Uyuşturucu maddelerle mücadele 3 ana başlık altında ifade edilebilir. Bunlar; Önleyici tedbirler, tedavi süreci-rehabilitasyon, toplumsal uyum-istihdam. Bu mücadelede kamuoyunun desteğinin alınması oldukça önemlidir.
Özellikle eğitim kurumlarında tedbir alınması oldukça önemlidir. Emniyet birimlerimizin almış olduğu tedbirlere ek olarak eğitim kurumlarında görevli yöneticiler, eğiticiler, güvenlik görevlileri, kantinciler, servis şoförleri ve diğer çalışanlarının sorumluluk alarak bilinçli bir şekilde bu mücadeleye katkı sunmaları gerekmektedir. Ayrıca eğitim alanlarının çevresindeki sosyal mekânlarda emniyet birimlerimizin tedbirlerini arttırmaları gerekmektedir. Özetle gençlerimizi ve çocuklarımızı bu tehlikeden uzaklaştırmak için öncelikle ulaşılabilirliği engellemek, öğrenci-öğretmen-aile arasındaki bilgi ve bilinç arttırma faaliyetlerine ağırlık vermek, bu maddelerle temas etmiş öğrencilerin tespiti halinde tedavi ve uyum mekanizmalarına önem vermek gerekmektedir.
İlçemizde bulunan askeri birlikler, cezaevi, yurtlar, yatılı eğitim kurumları tedbir alınması gereken yerlerdir. Bu kurumlarda görevli idarecilerin ve personelin bilinçli ve kararlı bir şekilde uyuşturucu maddelerle mücadelede etkin rol almaları gerekmektedir.
        Özellikle uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde ticareti yapanlar veya temin ve tedarik edenler için öncelikli hedef kitlenin 18 yaş altı gençler ve çocuklar olduğunu görüyoruz.  Bu yasal ve insani olmayan ticareti devam ettirmek için seçilen hedef kitlenin çocuklarımız ve gençlerimiz olması bizlere çok daha önemli sorumluluklar yüklüyor.
Uyuşturucu kullanımına engel olunmazsa, beraberinde birçok suç ve sorunu da getiriyor. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak şiddet, sahtecilik, hırsızlık, silah kaçakçılığı ve terör olaylarına da neden oluyor. Devletimiz uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirleri alıyor. Kolluk kuvvetlerimiz, uyuşturucu maddelerin temini ve kullanımını engellemek için kesintisiz bir şekilde mücadele ediyor. Uyuşturucu maddelerle mücadele eden kamu görevlilerimize toplumun destek vermesi ve iletişim kanallarının açık tutulması oldukça önemlidir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede Devletine güveni tam ve desteği kararlı olmalıdır.
Ayrıca uyuşturucu madde ile mücadelede medya-basın yayın kuruluşlarıyla ilişkilerde oldukça önemlidir. Medyanın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması süreçlerinde daha fazla sorumluluk almalarını talep ediyoruz.
        Uyuşturucu ve Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele pek çok kurum ve kuruluşun görev alanına girmektedir. Bu mücadelenin etkili olabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve koordinasyonu oldukça önemlidir. Toplumun desteğini alarak, işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülecek bu mücadele umut ediyorum başarıya ulaşacaktır” diye konuştu.
      Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadeleye Yönelik Eylem Planı sunumu yaptı.
     İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak hazırladığı Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadeleye yönelik ilçe geneli yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
        Toplantının devamında alınması gereken tedbirler ve uyuşturucu-bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele hakkında katılımcıların görüş ve önerileri alındı.