Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili Kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 Tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
 
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurularla ilgilidir.
 
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
 
        İlan metni içi lütfen tıklayın:
https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/IPARDII/IPARDII_BesinciBasvuruCagriIlani.pdf